Werkwijze Willemijn Puber Coaching jongerencoach

Werkwijze

 

Mijn werkwijze is oplossings­gericht

Door bewustwording, door samen aan de slag te gaan en naar de vaardigheden en kwaliteiten van de tiener te kijken en door te helpen in het zoeken naar de eigen oplossing, komt er een proces op gang van inzichten, groei en verandering.

De coaching is oplossingsgericht, we gaan uit van de situatie zoals de jongere die wil bereiken. In de coaching richten we ons daarbij op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de jongere.

Ik werk met verschillende (gespreks)technieken, NLP, RET, geweldloze communicatie, systemische benadering en de methode Mission Possible (gebaseerd op oplossingsgerichte therapie). Verder ben ik opgeleid als Zeker in Balans faalangst reductie trainer, Gelukskoffer coach en als Leren Leren coach.

Verandergebieden waar ik aan werk met de jongeren zijn o.a.:

  • Concentratieproblemen
  • Moeite met plannen en overzicht houden
  • Overprikkeling door de omgeving o.a. bij AD(H)D en hooggevoeligheid
  • Motivatieproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Onzekerheid/faalangst
  • Onder presteren/spijbelen/te laat komen
Werkwijze Willemijn Puber Coaching jongerencoach


Bij pubers jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders verplicht. Betrokkenheid van ouders is sowieso heel belangrijk. Binnen het traject, afhankelijk van wat er speelt, zullen er gesprekken zijn met 1 of beide ouders of opvoeders. Maar alles gebeurt altijd in overleg met de jongere.